15/10/19

LEMOS AOS MÁIS PEQUENOS E PEQUENAS!
O Equipo de Dinamización da Lingua Galega desenvolve un ano máis a actividade "Lemos aos máis pequenos", na que os alumnos e alumnas de 5º e 6º de Primaria se achegan a ler contos en Galego a Educación Infantil e aos primeros cursos de Educación Primaria.
Este ano esta actividade terá lugar os martes, pola contra que o pasado que tiña lugar os venres.
O principal obxetivo desta actividade é favorecer a relación no noso colexio do alumnado máis maior co recén chegado ao centro, promovendo o uso do Galego no comezo da súa escolarización ó mesmo tempo que melloran a súa lectura comprensiva dun bo libro escrito en Galego.